Κατάργηση ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ αναρτήσεων.
Από 4-3-2013, μπορείτε να στέλνετε Email στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ στη διεύθυνση: pss-ote@otenet.gr